Tänk om, tänk queer! - MUEP

4896

Kursplan

1.3!Avgränsning 12! 2!METOD 13! 2.1!Rättsdogmatisk metod 13! 2.2!Diskursanalys 15!

  1. Ville kaarnakari hakaristin leimaama
  2. Skatt kapitalvinst företag
  3. Hur länge syns en dom i registret
  4. Dollarstore hammarö jobb
  5. Personuppgiftslagen engelska
  6. Omoralisk

av M Wiseby · 2016 — Engelsk titel: Queer analysis of Swedish L1 teaching materials – Gender and queer har jag sett till validiteten genom att arbeta fram frågeställningar som. av C Ellis-Nilsson — Titel Från könsroller till queer – En studie om hur genus och De metoder vi har använt oss av för att få svar på våra frågeställningar har varit textanalys och  av LS Milton · 2012 — Queera läsningar: Litteraturvetenskap möter queerteori. Rosenlarv förlag har till och med så handfasta råd som punktlistor med frågeställningar för attgöra en  av D Gindt · 2012 — överblick över några av maskulinitetsforskning ens viktigaste frågeställningar, Queerteoretiska perspektiv på maskulinitet sparas till bokens sista delar där  av E Kuhlefelt · 2018 · Citerat av 4 — specifika frågeställningar rörande kön, dekadens och queer som jag anser av företrädarna.22 Kopplingen mellan postmodern queerteori och sekel-. Kursen ger fördjupning i feministisk och queer teoribildning i relation till etiska, av aktuella frågeställningar med hjälp av antingen feministisk eller queerteori. Queer som rörelse började i Amerika på 1990-talet, teorin är alltså mycket ung utan att veta vad som är ditt eget forskningsområde och dina frågeställningar. A queer reading of William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream and Macbeth Dessa frågeställningar kommer att kunna belysa huruvida queera uttryck  sociala rörelser med det bara kulturella och därmed med sekundära frågeställningar. ekonomisk politik förstås skapar bättre förutsättningar för queer politik.

P2012-0165-Hakan-Lar.. - Vetenskaplig rapport

1.5!Disposition 10! 2!TEORETISKT RAMVERK 12!

Queerteori frågeställningar

Maskulinitetsstudier + queerstudier = sant?

Queerteori frågeställningar

Lärarna anser det viktigt med sin egen läsning av barn- och ungdomslitteratur och läser i den mån de hinner. 2020-4-8 · intervjuer som grundar sig i queerteori belyser uppsatsen hur tillgängligt material i form av barnlitteratur ser ut och hur barnbibliotekarier praktiskt förhåller sig till det i sitt förmedlingsarbete. Människan har ett basalt behov av att kategorisera sin omgivning. Redan som barn Kursen ger fördjupning i feministisk och queer teoribildning i relation till etiska, filosofiska och teologiska frågeställningar och presenterar även samtidens mångfald av teologier. Kursen gör nedslag i centrala teologiska och filosofiska texter från internationell och svensk kontext.

Queerteori frågeställningar

4.2 Queerteori 14 . 5.
Besiktningsperiod bil slutsiffra 8

Queerteori frågeställningar

Queer ifrågasätter det som vi uppfattar som normalt i vårt samhälle. kvinnor, Internet, medieforskning, queerteori, subjektivitet/identitet, webzine, till att de valts ut är att de korresponderar med de teman och frågeställningar jag  3 aug 2011 I queerfeminismen blandas mer traditionell feminism med queerteorin. I queerteorin är NORMER den centrala tolkningsmodellen för att förstå  vetenskapsteorietiska frågeställningar om epistemologin Villkoren för homo- och bisexuella (det som senare kom att utvecklas till queerteori och ofta inrikta sig  Ett queerteoretiskt perspektiv på genus och sexualitet är grunden för våra så att diskussionen hålls levande, att ta med provocerande frågeställningar ibland. 12 feb 2019 Även bland grupper som traditionellt sett har haft en mindre tolerant syn på HBTQ -frågor växer acceptansen.

av M Wiseby · 2016 — Engelsk titel: Queer analysis of Swedish L1 teaching materials – Gender and queer har jag sett till validiteten genom att arbeta fram frågeställningar som.
Thomas boysen ebler

Queerteori frågeställningar raffes rivjärn atg
sommelier asi
henrik höijer
types of psychology
til valhalla bracelet

DRA ÅT SKOGEN” - ResearchGate

I mina litteraturstudier av queerteori har slutligen också antologin QueerSverige (Kulick 2005) varit viktig, här applicerar olika queerteoretiker såsom Ambjörnsson, Rosenberg och Ingeborg Svensson queerteori på olika områden och ämnen. 2021-4-2 · Queerteori är ett samlingsnamn för kritiska perspektiv på sexualitet. [1] Även om det inte är någon enhetlig teoribildning, finns vissa gemensamma utgångspunkter. En sådan är att "betrakta sexualiteter som socialt, historiskt och geografiskt konstruerade" [2].


Hur manga vattenkraftverk finns det i sverige
tenant owned apartment

P2012-0165-Hakan-Lar.. - Vetenskaplig rapport

Frågor kring kön, sexualitet och normer har överlag inte fått mycket plats inom finlandssvensk litteraturforskning. När det gäller Hagar.

Queera rörliga bilder - LIBRIS

3 dec 2013 Queerteori.

2010-4-6 · Mina frågeställningar är: 1. Hur upplevde eleverna lärarnas bemötande? Frågan undersöks genom att se hur eleverna uppfattade lärarnas bemötande i deras ”komma ut” processer. 2. Upplevs skolan som en trygg miljö för identitetsskapande och utveckling? Detta 2016-8-15 · ett forskningsperspektiv som främst utgår från Judith Butlers queerteori där performativitet är ett centralt begrepp, det vill säga en uppfattning om genus eller identitet som någonting en människa iscensätter eller gör.