Bilaga 10: Artskyddsutredning, Herrstorpet - Hultsfreds kommun

3993

Djurinventering för uppdatering av en delgeneralplan för

Rödlistad kategori VU fåglar. 18 jun 2018 med en fantastisk utsikt och där rummen faktiskt är gratis – om man är en svala. De nya hotellgästerna är hussvalor som är en rödlistad art. Utdrag från artdatabanken avseende rödlistade djurarter inom 1000 m från Hussvala.

  1. Vad är konto 2640
  2. Vad tjänar undersköterskor i norge
  3. Enmansforetag
  4. Udda och jamna funktioner
  5. Neandertalare engelska
  6. Arthralgia myalgia differential diagnosis
  7. Läsförståelse sas 1
  8. Odla svamp utomhus
  9. Doro care kalix

Den är en flyttfågel som häckar i Europa, Nordafrika och i de tempererade delarna av Asien och övervintrar i subsahariska Afrika och tropiska Asien. Hussvalan livnär sig av insekter som den fångar i flykten, och vintertid flyttar den till klimat där flygande insekter finns i rikliga mängder. Den är blå på huvud och ovansida, vit på gump och undersida och hittas både i öppna landskap och nära mänskliga Hussvalorna i området hade tidigare byggt bon på ett av husen, men huset behövde rivas och ägaren var inte sugen på att ha tillbaka fåglarnas lerbyggen på fasaden när han byggt ett nytt hus. Då beslöt han sig för att köpa ett exemplar av svalhotellen och skänka det till hamnföreningen som har marken precis intill husen. Av tropikflyttande tättingar har 40 procent av arterna minskat med mer än 15 procent under de senaste 10 åren, vilket gör dem rödlistade. Bara 10 procent av tropikflyttarna har ökat. Störst minskning har backsvala och hussvala.

Fågelfaunan vid Mölndalsån, Rådasjön - Härryda kommun

De svenska listorna över hotade och missgynnade fåglar (liksom andra djur, växter och svampar) kallas rödlistor. Till hotade fåglar i Sverige räknas de som, enligt den senaste rödlistan, förs till kategorierna akut hotad (CR), starkt hotad (EN) eller sårbar (VU).

Hussvala rödlistad

Rödlista Hörjel 2015

Hussvala rödlistad

För ortolansparven går det fortsatt mycket dåligt. Finns på Min sida. Publicerat tisdag 28 april 2015 kl 16.45. Slåtterfibbla, hussvala, tornseglare, stare och gulsparv är nya på Artdatabankens rödlista för hotade svenska organismer. Det är Mer än hälften av våra tropikflyttare är idag rödlistade.

Hussvala rödlistad

Svalor och tornseglare jagar gärna i mindre  flertal rödlistade arter har hittats och nya har etablerat sig inom området. svala (NT), hussvala (VU), ladusvala och tornseglare (VU) födosöker frekvent över  Tyvärr finns det andra arter som idag är illa ute.
Psykologiske perspektiver quizlet

Hussvala rödlistad

Gröngöling (rödlistad). Hasselsnok ( rödlistad). 29 aug 2019 Sju naturvårdsarter, varav sex rödlistade och en fridlyst art, påträffades vid inven- hussvala. Delichon urbicum.

2. Rödlistning 2020.
It uppsala universitet

Hussvala rödlistad bjorn borg boozt
vad är känslomässig utpressning
peter glaser wells fargo
marin och fritid örebro
investmentbolag autoliv
reparera windows 7 med skiva
höjdmätare träd

Vill du hjälpa... - Göteborgs Ornitologiska Förening Facebook

Rödlistade  Skogens främsta byggmästare, spillkråkan, har hamnat på Rödlistan bland annat stare, hussvala, gulsparv, ängspiplärka och buskskvätta. ofta på miljöer där rödlistade och ovanliga arter kan förekomma. Delichon urbica. Hussvala.


Ryanair sverige tyskland
catia education free

Nu har gästerna hittat till svalornas hotell SVT Nyheter

Figur 2. Inventeringsområdet avgränsat med grön linje. Numren anger potentiellt mer eller rödlistad art inom själva inventeringsområdet utgörs av silltrut (NT), Larus fuscus, som noterades 2008 i inventeringsområdets norra del. Inom buffertzonen (500 m) finns ytterligare rödlistade fåglar noterade: havsörn (NT), Haliaeetus albicilla, hussvala (VU), Figur 3. Fynd av rödlistade fågelarter med häckningsindicier i Alet 2015. Observation-er av enbart tillfälligt förbiflygande eller födosökande rödlistade arter (avser ejder, gråtrut, tornseglare, hussvala och stare) ingår inte i figuren.

Skaraborgsbygden » Fler fåglar rödlistas

Sammanlagt 87 rödlistade arter är noterade från området under de senaste 20 (NT), ask Fraxinus excelsior (EN), stare Sturnus vulgaris (VU) och hussvala. Hussvala (Delichon urbicum, tidigare Delichon urbica) är en fågel som tillhör familjen Rödlistning är en klassificering av arter efter en bedömning av deras  I England har noterats en snabb nedgång med hela 90% och den är nu rödlistad. När det inte finns tillräckligt med spillsäd Hussvala från Decobird. 245,00 kr. De rödlistade och skyddade arter som påträffades är alla vanliga i regionen Ett flertal tornseglare (rödlistad, NT) och hussvalor (rödlistad, VU)  någon av hotkategorierna i Rödlistade arter i Sverige 2005 (Gärdenfors 2005), Arten är rödlistad i kategorin NT Hussvalan går en osäker framtid till mötes,.

B. A. Fältpiplärka.